Breaking News
กองสลากแจงแล้ว ถูกลอตเตอรี่ ต้องขึ้นรางวัลที่กองสลากเท่านั้น และเสียภาษี 5%
กองสลากแจงแล้ว ถูกลอตเตอรี่ ต้องขึ้นรางวัลที่กองสลากเท่านั้น และเสียภาษี 5%

กองสลากแจงแล้ว ถูกลอตเตอรี่ ต้องขึ้นรางวัลที่กองสลากเท่านั้น และเสียภาษี 5%

กองสลากแจงแล้ว ถูกลอตเตอรี่ ต้องขึ้นรางวัลที่กองสลากเท่านั้น และเสียภาษี 5% กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าหากถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น และจะถูกเก็บค่าธรรมเนียม 5% นั้น

ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

โดยการขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรณีเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาล ต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท

https://s.lazada.co.th/l.b3TU

หรือเศษของ 200 บาท หากเป็นสลากการกุศล ต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

แต่หากขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคาร สามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1

ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการจากผู้ขอรับเงินรางวัลในอัตราร้อยละ 1 ของมูลค่ารางวัล

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ

เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.glo.or.th หรือโทร. 02 5289999

กดติดตามเพจเราได้ที่นี่เลย

About sawasdeesocial

Check Also

ผู้จัดการส่วนตัวเวียร์ ตอบแล้ว ข่าวลือ เวียร์ แต่งงานกลางเดือนหน้า

Facebook iconFa …