Breaking News
ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ใครออกบ้านแล้วไม่ใส่แมสปรับ 2 หมื่น
ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ใครออกบ้านแล้วไม่ใส่แมสปรับ 2 หมื่น

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ใครออกบ้านแล้วไม่ใส่แมสปรับ 2 หมื่น

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ใครออกบ้านแล้วไม่ใส่แมสปรับ 2 หมื่น

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ สฎ 0018.1/ว 2594 ถึงหัวหน่วยงาน นายอำเภอทุกอำเภอและนายกเทศมนตรีทุกแห่ง เรื่องมาตรการป้องกัน ให้ประชาชนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตน

 

เนื่องจากปัจจุบันพบว่า สถานการณ์การในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี พบผู้ติดเพิ่มขึ้นทวีคูณ และกระจายตัวไปในทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันพบว่ายังมีประชาชนส่วนใหญ่ยังคงละเลย ไม่สวมหน้ากากอนามัยขณะออกนอกเคหสถาน อันเป็นสาเหตุสำคัญ

โดยคำสั่งระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดมาตรการให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ตามที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง 100% นั้น เนื่องจากปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทวีคูณ และกระจายตัวไปในทุกพื้นที่อย่างรวดเร็ว แต่ในทางกลับกันพบว่ายังมีประชาชนส่วนใหญ่ ยังคงละเลยในการให้ความสำคัญกับมาตรการ อาทิ การไม่สวมหน้ากากอนามัย ขณะออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตน อันเป็นสาเหตุสำคัญของความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ

ดังนั้นจึงมีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง เป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติ โ ร ค ติด ต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

https://s.lazada.co.th/l.b3TU

โดยคำสั่งนี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย. เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

กดติดตามเพจเราได้ที่นี่เลย

About sawasdeesocial

Check Also

ผู้จัดการส่วนตัวเวียร์ ตอบแล้ว ข่าวลือ เวียร์ แต่งงานกลางเดือนหน้า

Facebook iconFa …