Breaking News
ภัทรพร โชคสมงาม นร.ไทยคนแรก จบรร.พยาบาลทหาร จากเกาหลี
ภัทรพร โชคสมงาม นร.ไทยคนแรก จบรร.พยาบาลทหาร จากเกาหลี

ภัทรพร โชคสมงาม นร.ไทยคนแรก จบรร.พยาบาลทหาร จากเกาหลี

ภัทรพร โชคสมงาม นร.ไทยคนแรก จบรร.พยาบาลทหาร จากเกาหลี
ภัทรพร โชคสมงาม นร.ไทยคนแรก จบรร.พยาบาลทหาร จากเกาหลี

อีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เมื่อเฟซบุ๊ก กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ได้ลงเรื่องราวของนักเรียนตัวแทนจากประเทศไทยคนแรก ที่จบการศึกษาจาก โรงเรียนพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศภัทรพร โชคสมงาม (Pattaraporn Choksomngam) เป็นนักเรียนทุนกองทัพคนแรกของประเทศไทยที่ได้มาศึกษา ณ สาธารณรัฐเกาหลี ผู้ซึ่งสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพพยาบาล ของสภาพยาบาล สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ยังได้รับรางวัลนักเรียนเกียรติยศและรางวัลผู้นำแห่งอนาคต ก่อนจะจบการศึกษาอีกด้วย
นักเรียนพยาบาลทหารอากาศภัทรพร โชคสมงาม นั้น หลังจากที่ศึกษา ถึงชั้นปีที่ 2 เทอม1 ณ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ประเทศไทย ได้เดินทางมาศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรี ณ โรงเรียนพยาบาลทหารสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Armed Forces Nursing Academy) นักเรียนพยาบาลทหารอากาศภัทรพร โชคสมงาม สามารถพูดได้3ภาษา คือ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาเกาหลี โดยเฉพาะในส่วนของภาษาเกาหลีนั้น หลังจากอยู่เกาหลีได้เพียงแค่ 3 ปี สามารถสอบผ่านข้อสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลี (TOPIK) ได้ระดับสูงสุด (ระดับ6) อย่างรวดเร็ว

 

หลังจากที่จบการศึกษาจาก โรงเรียนพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลีแล้ว นักเรียนพยาบาลทหารภัทรพร จะเดินทางกลับไปยังประเทศไทย และติดยศเรืออากาศตรี เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร และจะทำงาน ณ โรงพยาบาลภูมิพล และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศต่อไป

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม ได้กล่าวความในใจก่อนจบการศึกษาว่า “ด้วยความที่เป็นตัวแทนคนแรกของประเทศไทยที่ได้มาศึกษาต่อที่สาธารณรัฐเกาหลี ทำให้ที่ผ่านมามีช่วงที่ยากลำบากเหมือนกันค่ะ แต่ว่าก็ได้รับแรงสนับสนุน และกำลังใจจากผู้บังคับบัญชา นายทหาร คณะอาจารย์ พี่น้องพยาบาลทหารและเพื่อนพยาบาลทหาร รุ่นที่ 61 ทุกคน ทำให้มีแรงกายแรงใจในการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ จนประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ค่ะ ถึงแม้ว่าต้องกลับไปทำหน้าที่ที่ประเทศไทยแล้ว แต่ขอสัญญาว่าจะจดจำความทรงจำดีๆที่งดงามเหล่านี้ไว้ และจะขอเป็นกำลังสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทยต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะ”

ทั้งนี้ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม นักเรียนทุนกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐเกาหลี ได้รับเกียรติจาก ท่านประธานาธิบดี มุน แจ-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ในพิธีประดับเครื่องหมายเกียรติยศ เนื่องในวันจบการศึกษา โรงเรียนพยาบาลทหาร สาธารณรัฐเกาหลี ( Korea Armed Forces Nursing Academy) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากท่านประธานาธิบดี มุน แจ-อิน ลงรูปขณะประดับเครื่องหมายเกียรติยศ ให้แก่ นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ภัทรพร โชคสมงาม ในอินสตาแกรมส่วนตัวของท่านอีกด้วย

เครดิตแหล่งข้อมูล : FB กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ

https://s.lazada.co.th/l.b3TU

กดติดตามเพจเราได้ที่นี่เลย

About sawasdeesocial

Check Also

เปิดประวัติ จุน วนวิทย์ เจ้าของฮาตาริ ผู้ใจบุญบริจาค 900 ล้าน ให้มูลนิธิรามาธิบดี จบเพียง ป.2

Facebook iconFa …