คลังออกชี้เเจงแล้ว หลังลือ ยึดเงินฝากประชาชนในบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 10 ปี - เว็บไซต์ข่าวสาร เรื่องราวน่าสนใจ สด จริง ทุกวัน
Breaking News
Home / News / คลังออกชี้เเจงแล้ว หลังลือ ยึดเงินฝากประชาชนในบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 10 ปี

คลังออกชี้เเจงแล้ว หลังลือ ยึดเงินฝากประชาชนในบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 10 ปี

เรื่องเกี่ยวกับว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการออกกฎหมาย ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงินพ.ศ. เพื่อให้อำนาจกระทรวงการคลังยึดเงินฝากประชาชนในบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเกิน 10 ปี หรือบัญชีที่เจ้าของเงินฝากหลงลืมหรือเจ้าของบัญชีเสียชีวิตแล้วแต่ลูกหลานไม่รู้ว่าผู้ตายมีเงินฝากในธนาคาร

นายลวรณ แสงสนิท

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าเป็นข่าวเก่าเมื่อปี พ.ศ. 2560 และปัจจุบันยังไม่ได้มีการบังคับใช้กฎหมาย โดยเจตนารมณ์ของการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อยึดเงินฝากของประชาชนแต่อย่างใด แต่เป็นการให้อำนาจกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลเงินฝากของประชาชนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปแทนสถาบันการเงินโดยนำเงินฝากไว้ที่บัญชีเงินคงคลังและเจ้าของบัญชีหรือทายาทยังมีสิทธิขอเงินคืนได้ตลอดเวลา

อย่างไรก็ดีปัจจุบันรัฐบาลมีภารกิจเร่งด่วนในการดูแลให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้และกลับมาเดินหน้าต่อได้อย่างเร็วที่สุด จึงได้ชะลอการตรากฎหมายฉบับนี้ออกไป

About sawasdeesocial

Check Also

อุตุฯ ประกาศพื้นที่สีแดง รับมือฝนตกหนักมาก หลัง พายุโซนร้อน ซินลากู ถล่มประเทศไทย

ประกาศกรมอุตุนิ …